Cardiac physiologic regulation of sub-type specific adrenergic receptors in transgenic mice overexpressing β1- and β2-adrenergic receptors
Ka Eul Kim, Hyun-Jin Tae, Petrashevskaya Natalia, Jae-Chul Lee, Ji Hyeon Ahn, Joon Ha Park, In Hye Kim, Taek Geun Ohk, Chan Woo Park, Jun Hwi Cho, Moo-Ho Won
Clin Exp Emerg Med. 2016;3(3):175-180.   Published online 2016 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.15441/ceem.16.141
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Triggers of Cardiovascular Diseases in Rheumatoid Arthritis
Mei Zhang, Manman Wang, Yu Tai, Juan Tao, Weijie Zhou, Yongsheng Han, Wei Wei, Qingtong Wang
Current Problems in Cardiology.2022; 47(6): 100853.     CrossRef
ADRB2 polymorphism Arg16Gly modifies the natural outcome of heart failure and dictates therapeutic response to β-blockers in patients with heart failure
Jin Huang, Chenze Li, Ying Song, Xiaohan Fan, Ling You, Lun Tan, Lei Xiao, Qing Li, Guoran Ruan, Senlin Hu, Wei Cui, Zongzhe Li, Li Ni, Chen Chen, Anthony Yiu-Ho Woo, Rui-Ping Xiao, Dao Wen Wang
Cell Discovery.2018;[Epub]     CrossRef